CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BT (BT Trading development and construction company limited)

Số nhà A40 Khu TT810, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì – TP Hà Nội
Tel: 024.38616273 – Mobile: 097.355.2694 – Fax: 024.38616273
Email: btdecom@gmail.com / info.btdecom@gmail.com