Lĩnh vực hoạt động của BT Decom

 • Lắp đặt hệ thống điện.
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
 • Hoàn thiện công trình xây dựng.
 • Xây dựng nhà các loại.
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
 • Phá dỡ
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Chi tiết: Buôn bán đồ điện gia dụng đèn và bộ đèn điện).
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
 • Xây dựng công trình công ích.
 • Chuẩn bị mặt bằng.
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.
 • Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
 • Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

Phạm vi hoạt động: Trên địa bàn cả nước